VISA GOLD של ישראכרט

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי VISA GOLD של ישראכרט כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


VISA GOLD של ישראכרט rightCorner rightCorner

תיאור
    • VISA GOLD - המשווק על ידי קבוצת ישראכרט, מיועד לשימוש בארץ ובחו"ל
הטבות
    • מגוון רחב של הטבות ייחודיות בתחומי הצרכנות, הנופש, התרבות והפנאי
    • ביטוח נסיעות לחו"ל חינם
אשראי
סוגי עסקאות ניתן לבצע בכרטיס עסקאות בתשלומים ו/או באשראי, במעמד הקניה בבית העסק
שימוש בחו"ל כרטיס אשראי בינלאומי
ביטוח נסיעות לחו"ל תוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל חברה לביטוח בע"מ, חינם ללא הגבלה במספר הנסיעות, כל נסיעה לתקופה של עד 55 יום, ללקוחות עד גיל 75, תושבי ישראל
בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולחריגי הפוליסה ובכפוף להפעלת הביטוח וקבלת קוד הפעלה לפני כל נסיעה
מועדי חיוב 2, 10, 15, 20 לחודש
עלויות
דמי חבר   ₪ 19.41
עמלת משיכת מט"ח מכספומט   3.9%
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.