MasterCard של ישראכרט

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי MasterCard של ישראכרט כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


MasterCard של ישראכרט rightCorner rightCorner

תיאור
    • הכרטיס נושא את סמלי Eurocard ו-MasterCard . מיועד לרכישות בארץ ובחו"ל
הטבות
    • המרה לתוכנית "הנוסע המתמיד" של אל על: כל 1,750 ש"ח = 1 נקודה
    • המרה לתוכנית "הנוסע המתמיד"של חברת British Airways: כל 250 ש"ח = 7 נקודות Avios של חברת British Airways
    • ביטוח נסיעות לחו"ל חינם
אשראי
סוגי עסקאות
שימוש בחו"ל כרטיס אשראי בינלאומי, בחו"ל ניתן למשוך מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים ברחבי העולם וכן בסניפי בנק בעולם הנושאים סמלי MasterCard Eurocard ו-Access
ביטוח נסיעות לחו"ל תוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל חברה לביטוח בע"מ, חינם ללא הגבלה במספר הנסיעות, כל נסיעה לתקופה של עד 55 יום, ללקוחות עד גיל 75, תושבי ישראל.
בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולחריגי הפוליסה ובכפוף להפעלת הביטוח וקבלת קוד הפעלה לפני כל נסיעה.
מועדי חיוב 2, 10, 15, 20 לחודש
עלויות
דמי חבר   ₪ 17.37
עמלת משיכת מט"ח מכספומט   3.9%
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.