Gold MasterCard Business של ישראכרט

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי Gold MasterCard Business של ישראכרט כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


Gold MasterCard Business של ישראכרט rightCorner rightCorner

תיאור
  • מיועד לבעלי עסקים עצמאים, עוסקים מורשים ותאגידים
  • הכרטיס מאפשר הפרדה בין הוצאות אישיות להוצאות עסקיות
  • כרטיס חליפי בחו"ל במקרה של אובדן/גניבה
הטבות
  • הטבה בחברת אופרן: 100 ש"ח הנחה למזמינים רכב שכור לשבוע ומעלה בכל היעדים
  • כרטיס AVIS EXPRESS PREFFERED המעניק הנחות, שדרוגים, שירות מועדף בהשכרת רכב בסניפי AVIS בארץ ובעולם
  • אפשרות המרה לנקודות בתוכניות "הנוסע המתמיד" של אל על, ללא עלות המרה
  • הטבות ייחודיות בעלון הלקוחות העסקיים
  • ביטוח נסיעות לחו"ל חינם
אשראי
סוגי עסקאות
שימוש בחו"ל כרטיס אשראי בינלאומי
ביטוח נסיעות לחו"ל תוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ, חינם ללא הגבלה במספר הנסיעות, כל נסיעה לתקופה של עד 55 יום, ללקוחות עד גיל 75, תושבי ישראל
בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולחריגי הפוליסה ובכפוף להפעלת הביטוח וקבלת קוד הפעלה לפני כל נסיעה
מועדי חיוב 2, 10, 15, 20 לחודש
עלויות
דמי חבר   ₪ 22.48
עמלת משיכת מט"ח מכספומט   3.9%
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.