Direct MasterCard בינלאומי

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי Direct MasterCard בינלאומי כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


Direct MasterCard בינלאומי rightCorner rightCorner

תיאור
  • כרטיס בינלאומי לחיוב מיידי בחשבון הבנק (אינו כרטיס אשראי)
  • מאפשר רכישת מוצרים ושירותים בתשלום אחד בארץ ובחוץ לארץ בבתי עסק שלהם מכשירים לביצוע עסקאות אוטומטי
  • לא ניתן לבצע עסקאות קרדיט או תשלומים
  • כל עסקה כפופה לאישור הבנק ולסכום העסקה המקסימלי שיכול להשתנות מעת לעת
הטבות אין הטבות
אשראי
סוגי עסקאות * סכום הרכישה המרבי באמצעות הכרטיס מוגבל (הסכום מתעדכן מעת לעת). * לא ניתן לבצע באמצעות הכרטיס עסקאות בקרדיט. * לא ניתן לבצע באמצעות הכרטיס עסקאות בתשלומים
שימוש בחו"ל כן
ביטוח נסיעות לחו"ל 5 ימי ביטוח נסיעות חינם על ידי חברת AIG
מועדי חיוב
עלויות
דמי חבר   ₪ 6.27
עמלת משיכת מט"ח מכספומט  
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.