ביטוח נסיעות מדיכלל עולמי

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות מדיכלל עולמי, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


כלל חברה לביטוח - מדיכלל עולמי
כיסוי הוצאות רפואיות החזר הוצאות (שיפוי) מלא ינתן עבור:
  • הוצאות אשפוז רפואיות: ניתוחים, בדיקות, תרופות, תשלום לרופאים ולאשפוז ועוד.
  • הוצאות רפואיות שלא באשפוז כמו רופא, בדיקות ותרופות מרשם.
  • פינוי יבשתי באמבולנס, פינוי אווירי או פינוי ימי לבית החולים הקרוב או המתאים למצב הרפואי.
  • הטסה רפואית לישראל, למדינה אחרת או בתוך המדינה הזרה
  • הטסת גופה או קבורה בחו"ל.
  • אירוע הקשור להריון שאובחן בחו"ל ושקרה ב-12 השבועות הראשונים של ההריון.
  • טיפולים פיסיותרפיים בעקבות תאונה
כיסויים נוספים:
טיפול חירום בשיניים או חניכיים - עד 600 $.
תרופות החזר מלא עבור תרופות מרשם שלא במסגרת אשפוז
פינוי כיסוי מלא עבור העברה באמבולנס לבית חולים בחו"ל, או
פינוי ימי או אווירי לבית חולים קרוב או המתאים למצב הרפואי
הטסה לישראל החזר הוצאות מלא עבור:
א. הטסה רפואית לישראל או מחוץ לה בתיאום עם המבטח ואישור בכתב. תנאי הטיסה והצוות הרפואי הנדרש - יקבעו על ידי המבטח. אין השתתפות עצמית.
ב. העברת גופת המבוטח לישראל בתיאום עם המבטח. אין השתתפות עצמית.
המשך טיפול בישראל אין
תאונות טיפולים פיזיותרפיים בחו"ל לאחר תאונה כלולים בכיסוי הבסיסי המעניק החזר הוצאות מלא. הטיפולים יתנו על ידי פיסיותרפיסט מוסמך ולאחר קביעת רופא שיש בהם צורך.
מטען אישי הרחבת כבודה ניתן לרכוש בתשלום של 0.36$ ליום.
ההרחבה מכסה גניבה או אובדן של מטען עד 2,000 $. מתוכם עד 400$ לפריט בודד ועד 500 $ לכל חפצי הערך ביחד. בפוליסה יש רשימה של חפצים הנחשבים לחפצי ערך. איחור בהגעת מטען ביותר מ-24 שעות - ינתנו 170$ עבור חפצים חיוניים. נדרשת השתתפות עצמית של 50 $.
צד שלישי הרחבה שניתן לרכוש בתשלום של 0.04$ ליום.
ההרחבה מכסה נזק מתאונה לגוף או רכוש של צד שלישי עד 150,000 $ והחזר הוצאות משפט סבירות. יש השתתפות עצמית בסך 50 $.
הוצאות נסיעה א. שהיית המבוטח בחו"ל לאחר תום מועד הביטוח, בעקבות קביעה רפואית: החזר עלות שהייה למבוטח - עד 100 $ ליום.
החזר עלות שינוי מועד הטיסה למבוטח ולמלווה אחד- עד 1,500$ לכל אחד.

ב. בידוד המבוטח בחו"ל לאחר תום מועד הביטוח, בשל חשד לקורונה לפי נהלי המדינה בה הוא נמצא: החזר עלות שהייה למבוטח - עד 100 $ ליום.
החזר עלות שינוי מועד הטיסה למבוטח - עד 1,500$. אם המבוטח קטין, ההחזר יתייחס גם לעלות כרטיס טיסה של מלווה אחד.

ג. הבאת מלווה לחו"ל בשל אשפוז המבוטח בחו"ל למשך 3 ימים לפחות או שחייו בסכנה: החזר הוצאות טיסה - עד 2,000 $
שהיית המלווה בחו"ל - עד 100 $ ליום לנסיעות ולינה.
השתתפות עצמית השתתפות עצמית של $50 למבוטח עבור כל אירוע רפואי (גם אם האירוע כולל מספר שירותי רפואה).
לא תהיה השתתפות עצמית אם האירוע קשור להריון או אם המבוטח אושפז.
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.