ביטוח נסיעות מדיכלל עולמי

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות מדיכלל עולמי, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


כלל חברה לביטוח - מדיכלל עולמי
כיסוי הוצאות רפואיות החזר הוצאות (שיפוי) מלא ינתן עבור:
  • הוצאות אשפוז רפואיות.
  • הוצאות רפואיות שלא באשפוז כמו רופא, בדיקות ותרופות מרשם.
  • פינוי יבשתי באמבולנס, פינוי אווירי או ימי לבית החולים הקרוב.
  • הטסה רפואית, הטסת גופה או קבורה בחו"ל.
  • הריון שאובחן בחו"ל.
תרופות תרופות מרשם כלולות בכיסוי הבסיסי
פינוי כיסוי מלא עבור העברה באמבולנס לבית חולים בחו"ל, או
פינוי ימי או אווירי לבית חולים קרוב או המתאים למצב הרפואי
הטסה לישראל כיסוי מלא עבור:
הטסה רפואית.
הטסת גו
המשך טיפול בישראל אין
תאונות טיפולים פיזיותרפיים בחו"ל לאחר תאונה כלולים בכיסוי הבסיסי המעניק החזר הוצאות מלא.
מטען אישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי למטען
צד שלישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי צד שלישי
הוצאות נסיעה שהיית המבוטח בחו"ל לאחר תום מועד הביטוח- עד 100 $ ליום.
הטסת מלווה לחו"ל- עד 2,200 $)
שהיית מלווה בחו"ל - עד 100 $ ליום
השתתפות עצמית השתתפות עצמית של $50 למבוטח. לא תהיה השתתפות עצמית אם האירוע קשור להריון או אם המבוטח אושפז.
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו