ביטוח נסיעות All In One

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות All In One, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הראל - All In One
כיסוי הוצאות רפואיות הוצאות בעת ושלא בעת אשפוז בגין ספורט אתגרי וספורט תחביבי, בגין מחלות נקובות
שלא בעת אשפוז-טיפול רופא, בדיקת אבחון, אביזר אוטופדי המותקן עקב תאונה,טיפול חירום בשיניים לרבות עקב מצב קיים (1000 $),יעוץ וטיפול אצל מומחים פרטיים עקב מחלה "גאוגרפית" (2000 $)
כיסוי עד 1,500,000 $
תרופות תרופות מרשם (שלא בעת אשפוז) כלולות בגבול האחריות
פינוי פינוי אווירי ו/או ימי ממקום הארוע לבי"ח קרוב
הוצאות מילוט - עד 3000 $
חיפוש, איתור וחילוץ - עד 150,000 $
הטסה לישראל הטסה רפואית/ העברת גופה-כלולות בגבול האחריות
המשך טיפול בישראל המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל - 100,000
תאונות אביזר אורטופדי המותקן עקב תאונה, המשך אשפוז בישראל
מטען אישי הגבלה לפריט - 200 $
דברי ערך - 500 $
אובדן או גניבת תרמיל - 300 $
גניבת מטען מרכב או מתא לשמירת חפצים - 400 $
ערך מזוודה/ תיק/ ארנק - גניבה או שריפה - 50 $
שחזור מסמכים - 150 $
כיסוי עד 2,000 $
צד שלישי עד 100,000 $
הוצאות נסיעה ביטול נסיעה - 5000 $, קיצור נסיעה 7000 $
טיסת חירום לבן משפחה קרוב - 2500 $
שהייה נוספת בחו"ל למבוטח 1000 $ ומלווה שנשאר לסעוד אותו - 1000 $
כרטיס נסיעה למבוטח 1500 $ ומלווה שנשאר לסעוד אותו - 1000 $
ביטול נסיעה למבוטח שקיבל צו 8 עקב מלחמה 4000 $
השתתפות עצמית הוצאות רפואיות בעת אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז עבור המחלות אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, אלרגיה או בגין ספורט אתגרי/ תחביבי - 30 $
הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז - 30 $
כיסוי הוצאות נסיעה - 30 $
כיסוי מטען - פרטי מטען, דברי ערך, גניבה או אובדן של תרמיל - 30 $
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.