ביטוח נסיעות First Class

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות First Class, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הראל - First Class
כיסוי הוצאות רפואיות אירועים הכלולים בכיסוי של 5,000,000$:
  • הוצאות אשפוז רפואיות.
  • הוצאות רפואיות שלא באשפוז כמו רופא או בדיקות.
  • פינוי יבשתי, אווירי או ימי לבית החולים הקרוב.
  • הטסה רפואית.
  • הטסת גופה.
  • הריון שאובחן לראשונה בחו"ל.
תרופות עד 1,500 $ עבור תרופות מרשם שלא בעת אשפוז, בהשתתפות עצמית של 50$.
פינוי פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
פינוי אווירי ו/או ימי ממקום הארוע לבי"ח קרוב
הטסה לישראל
  • הטסה רפואית לישראל.
  • הטסת גופה.
המשך טיפול בישראל המשך טיפול בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל - עד 10,000 $ ועד 120 יום
תאונות מקרה תאונה מכוסה בכיסוי הבסיסי, וגם זכאות להמשך טיפול במוסד רפואי בישראל (באשפוז וללא אשפוז) עד 120 יום עד סכום הוצאה של 10,000$
מטען אישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי למטען
צד שלישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי צד שלישי
הוצאות נסיעה כרטיס נסיעה לישראל/ שהייה נוספת במלון בחו"ל - למבוטח 1000 $, למלווה 1000 $
טיסת חירום לבן משפחה קרוב - 1500 $
השתתפות עצמית אין השתתפות עצמית בכיסוי הבסיסי.
עלות שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח - השתתפות עצמית 50$
החזר הוצאות כרטיס טיסה שלא נוצל עקב האשפוז - השתתפות עצמית 50$
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו