ביטוח נסיעות First Class

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות First Class, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הראל - First Class
כיסוי הוצאות רפואיות אירועים הכלולים בכיסוי של 5,000,000$:
  • הוצאות אשפוז רפואיות.
  • הוצאות רפואיות שלא באשפוז כמו רופא או בדיקות.
  • פינוי יבשתי, אווירי או ימי לבית החולים הקרוב.
  • הטסה רפואית לישראל.
  • העברת גופה לישראל.
  • הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.
לכיסויים אלה לא נדרשת השתתפות עצמית.

כיסויים נוספים:
  • טיפול חירום לשיניים - עד 400 $ ובהשתתפות עצמית של 50 $.
  • פיסיותרפיה בחו"ל - 500 $ לטיפול ועד 6 טיפולים. השתתפות עצמית 50 $.
תרופות עד 1,500 $ עבור תרופות מרשם שלא בעת אשפוז, בהשתתפות עצמית של 50 $.
פינוי פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
פינוי אווירי ו/או ימי ממקום הארוע לבי"ח קרוב
הטסה לישראל הכיסוי של עד 5,000,000$ מכסה:
א. הטסה רפואית לישראל בתיאום עם המבטח. רופא של המבטח מחליט על תנאי ההעברה והצוות הרפואי הנדרש לאחר קבלת המידע הרפואי מהרופא המטפל בחו"ל. אין השתתפות עצמית.
ב. העברת גופת המבוטח לישראל בתיאום עם המבטח. אין השתתפות עצמית.
המשך טיפול בישראל המשך טיפול בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל - עד 10,000 $ ועד 120 יום. ללא השתתפות עצמית.
במסגרת סכום זה ינתנו עד 6,000 $ להוצאת מסמרים, הורדת גבס ועד 6 טיפולי פיסיותרפיה בישראל בעלות של עד 500 $ לטיפול. טיפולים אלה בהשתתפות עצמית של 20% מעלות טיפול.
תאונות יש זכאות להמשך טיפול במוסד רפואי בישראל (באשפוז וללא אשפוז) עד 120 יום עד סכום הוצאה של 10,000 $, הכולל הורדת גבס, הוצאת מסמרים וטיפול פיסיותרפי.
מטען אישי הרחבת כבודה ניתן לרכוש בעלות של 0.35$ ליום
החזר ההוצאות הוא עד 2,250 $. מקסימום 300$ לפריט יחיד. מקסימום 500$ לכל חפצי הערך (שסוגיהם כתובים בפוליסה) ביחד. איחור בהגעת הכבודה ליעד ביותר מ-24 שעות - החזר הוצאות רכישת חפצים חיוניים עד 150$. נדרשת השתתפות עצמית של 50 $ לכל פריט או סעיף תשלום.
צד שלישי הרחבת צד ג' המבוטח מקבל ללא עלות.
ינתן החזר עד 150,000 $ עבור נזק שנגרם לגוף או רכוש צד שלישי. אין השתתפות עצמית. אין החזר הוצאות משפטיות.
הוצאות נסיעה א. הוצאות שהיית המבוטח בחו"ל מעבר למתוכנן: 150$ ליום, עד לקבלת אישור רופא שניתן לחזור לארץ, בהשתתפות עצמית של 50$. החזר הוצאות כרטיס טיסה לישראל עד 1,000$ בהשתתפות עצמית 50$
ב. הטסת מלווה אל מבוטח מאושפז בחו"ל: עד 2,500$ לכרטיס טיסה ושהייה בחו"ל. השתתפות עצמית 50$
השתתפות עצמית לא נדרשת השתתפות עצמית להוצאות רפואיות באשפוז ומחוץ לו, כולל העברות והטסה רפואית.
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.