ביטוח נסיעות הפניקס Mochiler - ביטוח לתרמילאים מלא

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות הפניקס Mochiler - ביטוח לתרמילאים מלא, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הפניקס חברה לביטוח - הפניקס Mochiler - ביטוח לתרמילאים מלא
כיסוי הוצאות רפואיות הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז לרבות תרופות
טיפול חירום בשינויים - עד 500 $
כיסוי עד 1,200,000 $
ניתן להוסיף הרחבה עברו כיסוי לגניבת טלפון סלולרי
תרופות הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז לרבות תרופות - כלולות בגבול האחריות
פינוי הוצאות העברה ברכב יבשתי
פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
הוצאות מילוט - 1500 $
איתור וחילוץ - עד 130,000 $
הטסה לישראל הטסה רפואית לישראל - כלול בגבול האחריות
המשך טיפול בישראל המשך אשפוז בישראל בבי"ח ציבורי עקב אירוע מוחי
תאונות תאונות אישיות - מוות/ נכות - עד 20,000 $
מטען אישי דברי ערך - עד 500 $
תרמיל/ תיק גב - 300 $
גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים - 400 $
איחור בהגעת כבודה - 150 $
שחזור מסמכים - 100 $
מסרטת וידאו - 700 $
צד שלישי עד 100,000 $
הוצאות נסיעה ביטול נסיעה - 5000 $, קיצור נסיעה - 7000 $, הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח/ כרטיס נסיעה - 2000 $, מלון בחו"ל - 1000 $, ביטול נסיעה עקב צו 8 - 1500 $
השתתפות עצמית במקרים הקשורים למטען - 50 $ לאירוע
מסרטת וידאו - 100 $
אבחון ראשוני להיריון - באזורים שאינם דרום אמריקה/ מדינות המזרח/ אפריקה - 35 $
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו