ביטוח נסיעות מנורה Top Travel Premium

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות מנורה Top Travel Premium, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


מנורה - מנורה Top Travel Premium
כיסוי הוצאות רפואיות הוצאות רפואיות בעת/ שלא בעת אשפוז בחו"ל, פינוי יבשתי, פינוי אווירי/ ימי, הטסה רפואית לישראל, הוצאות
תקופת ביטוח מירבית: 180 יום, למבוטח מעל גיל 70: 45 יום
כיסוי עד 1,000,000 $
תרופות תרופות עד 700 $
פינוי פינוי יבשתי / אווירי/ ימי - כלולים בתחום האחריות
הטסה לישראל הטסה לישראל כלולה בתחום האחריות
המשך טיפול בישראל כיסוי ההוצאות עד 120 יום, ללא השתתפות עצמית
תאונות הוצאות רפואיות בישראל עקב תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז - עד 5,000 $
הוצאות בגין טיפול פסיכיאטרי/ נפשי עקב תאונה בחו"ל - עד 500 $
תאונות אישיות - עד גיל 18 או מעל גיל 70 - עד 15,000 $, בגילאים 17-69 - עד 20,000 $
מטען אישי • דברי ערך - 500 $, אך לא יותר מ-300 $ לפריט
• מזוודה/ תיק/ ארנק - 50 $
• גניבה/ פריצה מכלי רכב - 300 $
• איחור בהגעת כבודה - 150 $
• שחזור מסמכים - 100 $
עד 1,750 $ כיסוי עבור מטען
צד שלישי עד 100,000 $ ללא השתתפות עצמית
הוצאות נסיעה • ביטול/ קיצור נסיעה - עד 5,000 $, מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 $ ולמלווה 1,000 $
• ביטול נסיעה עקב צו 8 - 1,500 $ למבוטח
השתתפות עצמית • במקרים הקשורים לכבודה - 40 $ לאירוע (מלבד שחזור מסמכים)
• הוצאות לינה בחו"ל, כרטיס נסיעה, הטסת בן משפחה קרוב - 40 $ לאירוע
• הוצאות רפואיות בישראל עקב תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז, הוצאות בגין טיפול פסיכיאטרי/ נפשי עקב תאונה בחו"ל - 40 $
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.