חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - לאומי Total Digital

חשבון בנק של בנק לאומי - לאומי Total Digital .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - לאומי Total Digital rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון עבור לקוחות המעדיפים לנהל את פעילותם באופן עצמאי באינטרנט, בעמדות מידע ובערוצים הישירים.
 • לא ניתן לקבל הטבות נוספות, מגזריות, אישיות או אחרות בנוסף להטבות חשבון זה. .
 • מסגרת אשראי בעו"ש ובכרטיס אשראי לא תעלה על 50,000 ש"ח.
 • תקרת פעילות מקסימלית הינה 100,000 ש"ח.
 • במסגרת חשבון זה לא ניתן לקבל שירותים אלה:
  1. שירותי ייעוץ בהשקעות.
  2. שירותי סחר בין לאומי למעט העברות לחו"ל.
  3. שירותים מורכבים נוספים שעליהם הבנק יחליט.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.65
עמלת פקיד ₪ 5.50
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 20.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
 • ללא עמלת מינימום לפעולות עו"ש.
 • ללא עמלות עו"ש בדיגיטל וערוצים ישירים- אינטרנט ועמדות מידע.
 • הזמנת עד 5 פנקסי שיקים בשנה בערוץ ישיר - ללא עמלה.
 • העברה במערכת RGTS של עד מליון ש"ח - ללא עמלה
 • מסגרת אשראי עד 5,000 ש"ח בריבית פריים בלבד.
 • הטבות על פעולות מסויימות בניירות ערך הנסחרים בתל אביב בערוץ ישיר.
 • פנקסי שיקים המגיעים עד הבית.
ערוצי פניה ערוץ ישיר - אינטרנט, מוקד שירות טלפוני, עמדות מידע

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.