חשבון בנק עובר ושב של בנק אגוד - חשבון עו"ש לסטודנטים של בנק אגוד

חשבון בנק של בנק אגוד - חשבון עו"ש לסטודנטים של בנק אגוד .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק אגוד יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק אגוד - חשבון עו"ש לסטודנטים של בנק אגוד rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון נדרש להציג "תעודת סטודנט" תקפה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
מותנה עד גיל 35.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 2.90
עמלת פקיד ₪ 5.90
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 24.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 9.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • חשבון עו"ש ללא עמלות בגין חלק מהפעולות המתבצעות בערוצים ישירם או על ידי פקיד, ביניהם: משיכת מזומן מכספומט, הפקדת מזומן, הפקדת שיק- עד 20 שיקים.
  • פטור מעמלת מינימום פעולות
  • פטור מעמלת תשלום שובר למוסדות לימוד
  • הטבה של 50% בהקצאת אשראי (סה"כ 9 ש"ח לרבעון)
  • הטבה של 50% להנפקת פנקס שיקים (סה"כ 0.17 ש"ח לשיק)
  • כרטיס אשראי ויזה מיוחד לסטודנטים
  • הלוואות יעודיות לסטודנטים. ביניהן: פריסת שובר שכר לימוד ל-3 תשלומים ללא ריבית.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.