חשבון בנק עובר ושב של בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לעובדי הוראה

חשבון בנק של בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לעובדי הוראה .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק דיסקונט יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לעובדי הוראה rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון עו"ש המיועד לעובדי הוראה מעבירי משכורת בסך 5,000 ש"ח ומעלה.
יש להציג תעודת הוראה.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 9.00
עלות מסלול מורחב ₪ 25.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 10.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 0.00
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מעמלות עו"ש בערוצים ישירים או ע"י פקיד ופטור מעמלת מינימום.
    לקוחות המשתייכים למסלול invest מחוייבים בעמלות המסלול.
  • משיכת יתר עד 2,000 ש"ח לא תחוייב בריבית.
  • ללא תשלום דמי כרטיס אשראי לכרטיסים המנויים באתר הבנק.
  • בעלי תיק השקעות מ-100,000 ש"ח זכאים לשירותי ייעוץ השקעות מיועצי השקעות מומחים.
  • הטבות חניה ובבתי עסק ללקוחות דיסקונט.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.