חשבון בנק עובר ושב של בנק הפועלים - חשבון עו"ש לסטודנטים

חשבון בנק של בנק הפועלים - חשבון עו"ש לסטודנטים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק הפועלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק הפועלים - חשבון עו"ש לסטודנטים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
 • חשבון בנק לסטודנטים מיועד לגילאי 18-35,
  בכפוף להצהרה על לימודים במוסד להשכלה גבוהה, במוסד על תיכוני מוכר ע"י משרד החינוך או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ.
  הלימודים יכללו מערכת לימודים מלאה ומסלול לימודים שאורך שנה או יותר.
 • החברות ב"מועדון פועלים סטודנט" היא 3 שנים, אך ניתן להאריכה עד 5 שנים.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 22.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
 • חשבון עו"ש ללא עמלות עבור פעולות המבוצעות ע"י פקיד או בערוץ ישיר.
 • פטור ל-3 שנים מדמי כרטיס עבור כרטיס אשראי בנקאי חדש "קמפוסכרט" המשתייך ל"מועדון פועלים סטודנט".
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי.
 • 50% הנחה על עמלת הזמנת פנקסי שיקים.
 • הטבות במט"ח - פטור מלא מעמלת חליפין בקניית או מכירת מט"ח והטבה על עמלת משיכת מזומנים.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך הנסחרים בתל אביב. תנתן הנחה נוספת על פעולה בערוצים ישירים ובכפוף לעמלות המינימום והמקסימום של הבנק.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.