הפניקס חברה לביטוח - מרפא ארד - פיצוי 100,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מרפא ארד - פיצוי 100,000 ש"ח של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הפניקס חברה לביטוח - מרפא ארד - פיצוי 100,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
"מרפא ארד" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 9 מחלות, המחולקות ל- 3 קבוצות, וביניהן: טרשת נפוצה, שבץ מוחי, מחלות לב, סרטן וגידול שפיר של המח. הרשימה המלאה מפורטת בפוליסה.
"מרפא ארד" מכסה:
  • למחלה ראשונה המכוסה בביטוח: סכום הפיצוי שנרכש. אם המחלה משתייכת לקבוצה 1 - הביטוח מסתיים. אם משתייכת לקבוצות 2 או 3, הביטוח ממשיך.
  • למקרה מחלה שני ינתן סכום פיצוי זהה, בתנאים הבאים: המחלה השניה אינה בקבוצת המחלות של המחלה הראשונה, וגם אינה משתייכת לקבוצה מס' 1, וגם המחלה השניה אינה שבץ מוחי, וגם המבוטח לא נפטר תוך 30 יום מאבחון המחלה השניה.
  • החזר הוצאות רפואיות: במקרה של מות המבוטח תוך 30 יום מאבחון המחלה הראשונה, ניתן לקבל החזר עד 70% מההוצאות הרפואיות ועד תקרה של 50,000 ש"ח או מחצית מסכום הפיצוי, הנמוך מביניהם. הפוליסה מונה את ההוצאות בגינן ניתן לקבל החזר. ביניהן: שכר מנתח ומרדים, עלות אשפוז.
תקופת ביטוח
גיל כניסה: מגיל 21 ועד 60 שנה.
גיל תום ביטוח: 75
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום אם המבוטח נפטר תוך 30 יום מאבחון המחלה.
השתתפות עצמית
הרחבות
ניתן לרכוש הרחבות:
  • מרפא כסף המכסה 8 מחלות נוספות (סה"כ 17 מחלות).
  • מרפא זהב המכסה 22 מחלות נוספות (סה"כ 31 מחלות)
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק