הראל - מענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

הראל - מענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
הפיצוי ניתן כאשר מאובחנת מחלה קשה המשתייכת לאחת מ-39 המחלות המנויות בפוליסה.
דוגמאות למחלות מהרשימה, לפי קבוצות ההשתייכות שלהן (הרשימה המלאה והמחייבת נמצאת בפוליסת מענקית זהב ):
 • קבוצה 1: תשישות נפש, אי ספיקת כליות סופנית, תרדמת.
 • קבוצה 2: מחלות לב, שבץ מוחי
 • קבוצה 3: גידול שפיר במח, סרטן.
 • קבוצה 4: שיתוק, עיוורון, פרקינסון.
 • הרחבת תשלום לניתוח לטיפול בסרטן הערמונית (הכולל כל גידול ממאיר בערמונית) וסרטן השד carcinoma in situ, בסך 15% מסכום הפיצוי. סכום זה יקוזז מהמענק למקרי סרטן.
תנאים נוספים:
 • מחלה קשה מקבוצה 1 תגרום לסיום הביטוח לאחר מתן הפיצוי. מחלה קשה מקבוצות 2-4 מאפשרת את המשך הביטוח, ומתן פיצוי באותו סכום, למקרה מחלה שני, לפי התנאים המפורטים בפוליסה.
 • תקופת המתנה: יש מחלות בהן נדרשת תקופת המתנה הנעה בין חודשיים ל- 6 חודשים. דוגמא: שבץ מוחי - חודשיים. סכרת נעורים - 6 חודשים.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה.
  אכשרה למחלת סרטן שניה- 5 שנים מהחלמה מלאה ממחלת סרטן קודמת
עוד כיסויים:
 • צינתור כלילי טיפולי מזכה בפיצוי עד 10% מסכום הביטוח ועד גבול של 20,000 ש"ח.
 • הסרת סרטן מקומי בניתוח מזכה בפיצוי עד 10% מסכום הביטוח ועד גבול של 50,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות לטיפול ניסיוני בסרטן בחוץ לארץ - עד 30% מסכום הביטוח ולפי האמור בפוליסה.
 • פטירה לפני גיל 60 שאינה מכוסה בביטוח – החזר פרמיה, בכפוף לאמור בפוליסה.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 0 ועד גיל 64.
הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום במקרה של פטירת המבוטח תוך 14 יום מגילוי המחלה. לא כולל השתלת איברים.
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק