MasterCard more של ישראכרט

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי MasterCard more של ישראכרט כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


MasterCard more של ישראכרט rightCorner rightCorner

תיאור
    • כרטיס בינלאומי ללקוחות המיועד לרכישות ומשיכות מזומן בארץ ובחו"ל. הכרטיס מכובד ביותר מ-100,000 בתי עסק ברחבי הארץ וב- 30 מיליון בתי עסק בעולם
    • מסגרת אשראי ומשיכת מזומנים גבוהה
    • מועד חיוב more: מיום סגירת החשבון הסופי,יש לך 20 יום נוספים, לקבוע ולהודיע כמה לשלם מתי ואיך
הטבות
    • ללקוחות שנרשמים למסלול "תרבות ואמנות" - כניסה חינם ליחיד למוזיאונים שונים בארץ
    • ביטוח נסיעות לחו"ל חינם
אשראי באפשרותך ליהנות ממגוון מסלולי תשלום. כרטיס more מעמיד לרשותך מסגרת אשראי אחת המשותפת לכל המסלולים:
*תשלומים שקליים צמודי מדד או צמודי דולר, "קרדיט משופר", קרדיט בתשלומים קבועים, אשראי מהיר
סוגי עסקאות
שימוש בחו"ל כרטיס אשראי בינלאומי, בחו"ל ניתן למשוך מזומנים במכשירי בנק אוטומטיים ובסניפי הבנקים הנושאים סמלי MasterCard Eurocard
ניתן לבחור את מועד החיוב גם בשימוש בכרטיס בחו"ל: 2, 10, 15, 20 לחודש
ביטוח נסיעות לחו"ל תוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל חברה לביטוח בע"מ, חינם ללא הגבלה במספר הנסיעות, כל נסיעה לתקופה של עד 55 יום, ללקוחות עד גיל 75, תושבי ישראל
בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולחריגי הפוליסה ובכפוף להפעלת הביטוח וקבלת קוד הפעלה לפני כל נסיעה
מועדי חיוב 2, 10, 15, 20 לחודש
עלויות
דמי חבר   ₪ 10.22
עמלת משיכת מט"ח מכספומט   3.9%
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.