Gold MasterCard של ישראכרט

בדף זה תקבלו סקירה על כרטיס האשראי Gold MasterCard של ישראכרט כולל תיאור הכרטיס, הטבות שמגיעות עם כרטיס האשראי, סוגי העסקאות, אשראי שניתן למחזיקי הכרטיס, אפשרויות שימוש הכרטיס בחו"ל, דמי החבר ורשימת העלויות הנוספות.


Gold MasterCard של ישראכרט rightCorner rightCorner

תיאור
  • כרטיס אשראי זהב בינלאומי Gold MasterCard מכובד בעשרות אלפי בתי עסק בארץ ומליוני בתי עסק ברחבי העולם
  • מסגרת אשראי ומשיכת מזומנים בארץ ובחוץ לארץ
הטבות
  • הטבות לפי תוכנית המסלולים של ישראכרט
  • יחס המרה מועדף למצטרפים למסלול תעופה - באל על ובבריטיש אירווייס. 1750 זכויות מומרות ל- 1נקודת אל על . 250 זכויות מומרות ל- 7 נקודות בריטיש איירווייס
  • כרטיס Gold MasterCard שאינו משוייך למועדון, יצורף אוטומטית לתוכנית MasterCard plus שבה יש הנחות משתנות בבתי עסק בארץ. פירוט ההטבות מוצג באתר ישראכרט בפרטי הכרטיס
אשראי
סוגי עסקאות תשלום אחד, תשלומים שקליים צמודי מדד או צמודי דולר, "קרדיט" וקרדיט בתשלומים קבועים
שימוש בחו"ל הכרטיס בינלאומי, על רכישות בחו"ל יחוייב חשבון הלקוח בסמוך להגעת השוברים לישראכרט
בחו"ל ניתן למשוך מזומנים במכשירי בנק אוטומטיים ובסניפי הבנקים הנושאים סמלי MasterCard ,Eurocard
ביטוח נסיעות לחו"ל תוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל של AIG , חינם למשך 5 ימים בכל נסיעה, ללא הגבלה במספר הנסיעות
בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ובכפוף להפעלת הביטוח לפני כל נסיעה
מועדי חיוב 2, 10, 15, 20 לחודש
עלויות
דמי חבר   ₪ 15.90
עמלת משיכת מט"ח מכספומט   3.9%
עמלות המרת מט"ח  מדולר לש"ח - 2.3% מסכום העסקה, מטבע אחר - 2.3% מסכום העסקה

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בתי העסק המנפיקים בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההנפקה של בתי העסק השונים הם המחייבים, ולא האמור באתר זה. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים להנפיק כרטיס כלשהו.