השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל

אינדקס השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל. באינדקס זה תוכלו להשוות בין תוכניות ביטוח נסיעות לחול של חברות הביטוח מגדל, הפניקס, כלל, ביטוח ישיר והראל. ההשוואה של ביטוחי הנסיעות כוללת את סוגי הכיסויים ועלויות הביטוח.


סוג ביטוח גיל המבוטח מספר ימי נסיעה כולל יום היציאה ויום החזרה מספר ימי נסיעה במידה ולא כלול אין כיסוי לגניבה או אובדן מטען כולל כבודה/מטען
סוג ביטוח
גיל מבוטח
מספר ימי נסיעה
כבודה - כיסוי עבור מטען

מיין לפי:  חברה | מחיר
תוכניות ביטוח 11 עד 16 מתוך - 16
הפניקס חברה לביטוחהפניקס travel - הרחבה לנסיעות עסקים
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
הפניקס Travel הינה פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל מודולארית , המציעה פתרונות ביטוח מגוונים בהתאמה אישית. הרחבה זו מכסה נסיעה במסגרת משלח ידו או עיסוקו של המבוטח.
$25.00
עלות הביטוח
גבול כיסוי מירבי: 1,000,000 $ , הטסה רפואית כלולה בפוליסה


הפניקס חברה לביטוחהפניקס travel- הרחבה לכיסוי מחלה קיימת
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
ההרחבה מכסה שינוי פתאומי ובלתי  צפוי, במצב בריאותו של המבוטח, מחמת  מצב רפואי קיים, וכאשר הטיפול בשינוי כזה  היה הכרחי בחו"ל.
$40.00
עלות הביטוח
גבול כיסוי מירבי: 1,000,000 $ , הטסה רפואית כלולה בפוליסה. ההרחבה מכסה הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות, הפסד כרטיס נסיעה, הוצאות לשהות נוספת,קיצור הנסיעה, או הפסקתה, הוצאות העברת גופה, הכל כמוגדר בפוליסה הבסיסית. במקרה של החמרה במצב רפואי קיים שקדם למועד תחילת הביטוח כמפורט להלן. הכל עד סכום של 200,000$.


מנורהTOP Travel Basic הרחבה למחלה קיימת
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
כולל כיסוי לאשפוז והוצאות רפואיות והוצאות נוספות כמפורט, שהוצאו במצב חירום רפואי ובלבד שהיה הכרח בביצוע הטיפול הרפואי, ולא ניתן היה לדחוו עד שובו של המבוטח לישראל. סכום הביטוח עד 200,000$
עד גיל 65 תקופת ביטוח מירבית 90 יום. גיל 65 עד 80 - תקופת ביטוח מירבית 45 יום.
$47.00
עלות הביטוח
הטסה רפואית כלולה בפוליסה


מנורהTOP Travel Premium הרחבה למחלה קיימת
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
כולל כיסוי לאשפוז והוצאות רפואיות והוצאות נוספות כמפורט, שהוצאו במצב חירום רפואי ובלבד שהיה הכרח בביצוע הטיפול הרפואי, ולא ניתן היה לדחוו עד שובו של המבוטח לישראל. סכום הביטוח עד 200,000$
עד גיל 65 תקופת ביטוח מירבית 90 יום. גיל 65 עד 80 - תקופת ביטוח מירבית 45 יום.
$50.00
עלות הביטוח
הטסה רפואית כלולה בפוליסה


מנורהמנורה Top Travel Basic
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
תוכנית Top Travel הינה תוכנית לביטוח נסיעות לחו"ל המעניקה ללקוח כיסוי רחב בעת שהותו מחוץ לגבולות מדינת ישראל. התוכנית כוללת כיסוי להוצאות שאינן צפויות הן לצרכים רפואיים והן לנזקי רכוש
$12.00
עלות הביטוח
גבול כיסוי מירבי: 500,000 $, הטסה רפואית כלולה בפוליסה


מנורהמנורה Top Travel Premium
להשוואת תוכניות ביטוח סמן     
תוכנית Top Travel הינה תוכנית לביטוח נסיעות לחו"ל המעניקה ללקוח כיסוי רחב בעת שהותו מחוץ לגבולות מדינת ישראל. התוכנית כוללת כיסוי להוצאות שאינן צפויות הן לצרכים רפואיים והן לנזקי רכוש
$12.00
עלות הביטוח
גבול כיסוי מירבי: 1,000,000 $, הטסה רפואית כלולה בפוליסההמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.