הראל - מטריה ניתוחית

תוכנית ביטוח בריאות מטריה ניתוחית של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הבריאות כולל פירוט על הכיסויים הבאים :ניתוחים בארץ ובחול, השתלות וטיפולים מיוחדים בחול, תרופות מחוץ לסל בריאות וכיסויים ושירותים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית ביטוח בריאות פרטית זו.

הראל - מטריה ניתוחית
ניתוחים
כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל


כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל

השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
תרופות מחוץ לסל בריאות
תחליף ניתוח
התייעצויות עם רופאים מומחים
כיסויים ושירותים נוספים
פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוחהוצאות שירותי רפואה אמבולטורייםפיצוי הידבקות באיידס או צהבתפיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוחפיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוחפיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוחפיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוחהשתתפות עצמיתשירותים נוספים


המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק