חשבון בנק עובר ושב של בנק מזרחי טפחות - חשבון לצעירים

חשבון בנק של בנק מזרחי טפחות - חשבון לצעירים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק מזרחי טפחות יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק מזרחי טפחות - חשבון לצעירים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון עו"ש צעיר מזרחי טפחות מיועד לבני נוער בגילאי 18-14
מותנה בהסכמה בכתב של ההורים
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 29.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 27.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 13.60
ריבית על הפלוס 0.00
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מעמלת פעולה בערוץ הישיר בשנתיים הראשונות (הנחה של 44% מהשנה השלישית). ההנחה אינה על עמלות מעבר למכסה או על עמלת מסלול
  • אוברדראפט עד 6,000 ש"ח בריבית מועדפת.
  • כרטיס אשראי צעיר מגיל 16 לנוער עובד. פטור מדמי כרטיס ל- 3 שנים.
  • הטבות מט"ח וניירות ערך - הטבות עמלת חליפין, שער חליפין ועמלת קניה/מכירה, אך לא פחות מעמלת המינימום.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.