חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - חשבון עו"ש לצעירים

חשבון בנק של בנק לאומי - חשבון עו"ש לצעירים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - חשבון עו"ש לצעירים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
 • חשבון בנק לצעירים של בנק לאומי מיועד לגילאי 14-18.
 • מחולק לקבוצות גיל 14-15 ו- 16-18.
 • פתיחת חשבון בגיל 14-15 הינה באישור ההורים בלבד עם הצגת תעודות זהות.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.65
עמלת פקיד ₪ 5.50
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 20.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 12.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי 0.00
הטבות
 • פטור מלא מעמלת מינימום בעו"ש ומפעולות מסוימות המבוצעות על ידי פקיד ובערוצים הישירים.
 • התראות SMS נבחרות בשירות "לאומי בזמן" ללא תשלום.
 • פטור מעמלות על שאילתות בעמדות לאומי דיגיטל.
 • כרטיס מידע לאומי חינם מגיל 14.
 • כרטיס כספומט חינם מגיל 14 המאפשר קבלת מידע על חשבונך ומשיכת מזומנים.
 • הטבות במט"ח: 50% הטבה על שער חליפין ועל פעולות בבנקומטים, בכפוף לעמלת מינימום.
 • מגוון שירותי לאומי דיגיטל.
 • הטבות בפעילות בניירות ערך: הטבה 50% על דמי משמרת בישראל ובחו"ל, בכפוף לעמלת מינימום . וכן הטבה על קניית מניות ואג"ח בישראל
 • כרטיס "לאומי ויזה צעיר" חינם מגיל 16
 • פטור מעמלת פנקס שיקים רגיל מגיל 16
ערוצי פניה ערוץ ישיר, אינטרנט, מוקד טלפוני

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.