חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - לאומי 18+

חשבון בנק של בנק לאומי - לאומי 18+ .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - לאומי 18+ rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
  • חשבון עו"ש לחיילים בשירות חובה ומתגייסים.
  • מיועד גם לשוטרי מג"ב בשירות חובה, תלמידי ישיבות הסדר, עתודאים ומתנדבי שירות לאומי.
  • החשבון פעיל עד תום השירות הצבאי ולא מעבר לגיל 25.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.65
עמלת פקיד ₪ 5.50
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 25.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 12.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 0.00
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מעמלות עו"ש ועמלות מינימום.
  • כרטיס אשראי "לאומי ויזה חייל" עם הטבות מועדון "יותר". הכרטיס פטור מדמי כרטיס למשך 4 שנים
  • פטור מעמלת פנקס שיקים.
  • עמלות מופחתות והטבות בניירות ערך ו- 50% הנחה בפעולות במט"ח.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.