חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - חשבון Private Banking

חשבון בנק של בנק לאומי - חשבון Private Banking .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - חשבון Private Banking rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
  • חשבון עו"ש Private Banking מתאים לבעלי עושר פיננסי פנוי של 3.5 מליון ש"ח לפחות.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.65
עמלת פקיד ₪ 5.50
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 25.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 12.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 5.50
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • מנהל קשרי לקוחות אישי המסייע בכל השירותים הפיננסיים שהבנק מספק.
  • יועצי השקעות מומחים הפועלים למען לקוחות הבנקאות הפרטית וביכולתם להציע הצעות השקעה יחודיות.
  • מרכזי Private Banking הנותנים שירות, דרך מספר אמצעי התקשרות, ללקוחות הבנקאות הפרטית.
  • דף מידע אישי משופר.
  • בפתיחת חשבון חדש - פטור מלא מעמלות עו"ש ל- 3 שנים, כולל עמלת מינימום. הפטור ינתן על כל חודש בו הלקוח עומד בתנאים המזכים.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.