חשבון בנק עובר ושב של בנק אגוד - מבצע חשבון הפוך

חשבון בנק של בנק אגוד - מבצע חשבון הפוך .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק אגוד יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק אגוד - מבצע חשבון הפוך rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
 • חשבון עו"ש ללקוחות חדשים של בנק אגוד לשכירים, מעבירי משכורת מעל 7,000 ₪ נטו ליחיד או 9,000 ₪ נטו לזוג. גם יחידים המרוויחים 5,000 ש"ח רשאים לפנות לסניף לבחינה.
 • התוכנית היא ל-3 שנים בלבד.
  החל מהשנה הרביעית החשבון יצורף לתוכנית "חשבון הפוך מתמיד".
 • הטבות ריבית זכות וריבית חובה ניתנות עד לסכום משכורת של 30,000 ש"ח.
 • המבצע פתוח למצטרפים עד 31.12.17
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 24.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 18.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 3% ריבית שנתית
תנאי אשראי
הטבות
 • חשבון עו"ש ללא עמלות באמצעות מנגנון זיכוי:
  ללא עמלות עו"ש לפעולת פקיד - עד 10 פעולות בחודש.
  ללא עמלות עו"ש לפעולות בערוץ ישיר- עד 50 פעולות בחודש.
  כן תגבה עמלת משיכה מכספומט שאינו שייך לסניפי הבנק.
 • 3% ריבית שנתית על הפלוס, למשך 3 שנים, עד גובה המשכורת. עד לרף משכורית חודשית בסך 30,000 ש"ח. הריבית חייבת מס כדין.
 • 0% ריבית על המינוס, עד גובה המשכורת. עד לרף משכורית חודשית בסך 30,000 ש"ח.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.