חשבון בנק עובר ושב של בנק אגוד - חשבון עסקי בנק אגוד - עסק קטן

חשבון בנק של בנק אגוד - חשבון עסקי בנק אגוד - עסק קטן .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק אגוד יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק אגוד - חשבון עסקי בנק אגוד - עסק קטן rightCorner rightCorner

תנאים לפתיחת חשבון לא פורסם
עמלת ערוץ ישיר ₪ 2.90
עמלת פקיד ₪ 5.90
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 24.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.50
עמלת מינימום חודשית ₪ 5.90
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי עמלת הקצאת אשראי 0.5% לרבעון
הטבות במחלקות העסקיות בסניפי הבנק, משרתים עסקים קטנים וגם לקוחות מוסדיים ותאגידים, הפועלים בסכומים ובהיקפים גבוהים.
  • אשראי למימון פעילות שוטפת
  • מימון השקעות וליווי פרויקטים בענף הנדל"ן
  • פעילות סחר חוץ- שירותים ליבוא, יצוא ובנקאות ישירה ע"י מערכות "גישה ישירה" , סחר בינלאומי באינטרנט ו-EDI -Electronic Data Interchange
  • שירותי ייעוץ בהשקעות בסניפים, עסקות במכשירים פיננסיים, נגזרים, שירותי ברוקראז' כוללים, חדרי עסקות הפועלים סביב לשעון
  • עסקות ליסינג באמצעות חברת אגוד ליסינג בע"מ
  • לקוחות בענף היהלומים החברים בבורסת היהלומים ברמת גן מקבלים מוצרים ושירותים המוצעים על ידי הבנק בסניף רמת גן: פעילות סחר חוץ, השקעות, שירותים פיננסיים, שירותי ייעוץ השקעות במסגרת הסניף וחדרי העסקות של הבנק. אפשר לנהל מעקב אחר החשבון באמצעות אתר יהלומים ברשת.
ערוצי פניה FMR, סיברון

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.