חשבון בנק עובר ושב של בנק יהב - חשבון עו"ש לעובדי מדינה

חשבון בנק של בנק יהב - חשבון עו"ש לעובדי מדינה .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק יהב יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק יהב - חשבון עו"ש לעובדי מדינה rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון עו"ש של בנק יהב המיועד לעובדי מדינה
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 20.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 8.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • חשבון עו"ש ללא עמלות בגין פעולות המבוצעות בערוצים ישירים או על ידי פקיד, ופטור מעמלת מינימום
  • כרטיס אשראי אחד לכל שותף בחשבון - חינם
  • פנקסי שיקים חינם
  • פטור מדמי הקצאת אשראי
  • הנחה בעמלות מט"ח, השקעות וני"ע
  • לחוסכים ביהב לדיור או ביהב לדירה תינתן הלוואה עד 150,000 ₪ בריבית "פריים" מינוס 0.1% עד 15 שנה
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.