חשבון בנק עובר ושב של בנק מזרחי טפחות - שכיר

חשבון בנק של בנק מזרחי טפחות - שכיר .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק מזרחי טפחות יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק מזרחי טפחות - שכיר rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון שכירים של מזרחי טפחות מיועד לשכירים המעבירים משכורת בסכום מינימלי של בין 4,000 ש"ח ליחיד או 7,000 ש"ח בחשבון משותף.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.76
עמלת פקיד ₪ 6.80
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 29.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 27.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 13.60
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • הטבות לבחירה בפתיחת חשבון שכירים: החזר הוצאות עד 750 ש"ח על העמלות ששולמו עבור עו"ש , ני"ע ומט"ח. יוחזר עד 250 ₪ בשנה למשך 3 שנים
    או
    הלוואה עד 15,000 ש"ח
    ההטבות מותנות בביצוע 6 פעולות יזומות בחודש או בחיוב חודשי של 1,000 ש"ח ומעלה (לא כולל חיובים במט"ח) בכרטיס האשראי המונפק על ידי הבנק.
  • מועדון לקוחות מזרחי טפחות - חברי המועדון מקבלים הטבות והנחות, קבועות ומשתנות, בבתי עסק ורשתות.
  • הטבות ללוקחי משכנתא - כרטיס טפחות המעניק מסגרת אשראי נוספת עד 120,000 ש"ח, והטבות ברשתות לשדרוג הבית. על סכום שנוצל בפועל מתוך המסגרת משלמים ריבית וניתן לפרוס תשלומים.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.