חשבון בנק עובר ושב של בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לרופאים

חשבון בנק של בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לרופאים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק דיסקונט יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק דיסקונט - חשבון עו"ש לרופאים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון עו"ש של בנק דיסקונט המיועד לרופאים מעבירי משכורת בסך של 5,000 ש"ח לפחות ובהצגת תעודת רופא.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 9.00
עלות מסלול מורחב ₪ 25.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 10.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • חשבון עו"ש ללא עמלות בגין פעולות המתבצעות בערוצים ישירים או ע"י פקיד.
  • פטור מעמלת מינימום בחשבון עו"ש.
  • פטור מדמי כרטיס אשראי, על כרטיסי האשראי המנויים באתר הבנק.
  • הטבות בניירות ערך: שירותי ייעוץ השקעות מיועצי השקעות מומחים לבעלי תיק השקעות מעל 100,000 ש"ח.
  • פטור מתשלום ריבית על משיכת יתר עד 2,000 ש"ח.
  • הטבות חניה ובבתי עסק ללקוחות דיסקונט.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.