חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - חשבון עו"ש לסטודנטים

חשבון בנק של בנק לאומי - חשבון עו"ש לסטודנטים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - חשבון עו"ש לסטודנטים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון עו"ש המיועד לסטודנטים בני 21 עד 34 שנים וכן לעתודאים בני 18 עד 21 שנים.
מוסדות הלימוד המוכרים לצורך פתיחת החשבון רשומים באתר הבנק וכוללים: מוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, האוניברסיטה הפתוחה, בתי ספר לאחיות, בתי ספר להנדסאים, ישיבות גבוהות, מוסדות אקדמים המוכרים בחו"ל ועוד.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 25.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 6.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מלא מעמלות עו"ש למשך 3 שנים, כולל פטור מעמלת מינימום.
  • כרטיס אשראי עם הטבות מועדון "סטודנט".
    כרטיס האשראי פטור מדמי כרטיס למשך 4 שנים.
  • הטבה של 50% על עמלות פנקסי שיקים.
  • הטבה של 50% על עמלות להקצאת אשראי, לטיפול באשראי ולפעולות במטבע חוץ.
  • פיצול שובר שכר הלימוד עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
  • הטבות בקניה ומכירה של מניות ואג"ח וכן הנחה על דמי הניהול, בכפוף לעמלת מינימום.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.