חשבון בנק עובר ושב של בנק הפועלים - חשבון עו"ש למתחתנים

חשבון בנק של בנק הפועלים - חשבון עו"ש למתחתנים .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק הפועלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק הפועלים - חשבון עו"ש למתחתנים rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
  • "מתחתנים" הוא חשבון זוגי משותף, המתאים לפותחי חשבון משותף חדש וגם לבעלי חשבון קיים.
  • ההצטרפות היא דיגיטלית ומותנית בהצהרה על חתונה.
  • ההטבות ניתנות ל-12 חודשים מההצטרפות לחשבון "מתחתנים".
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 22.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 12.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 5.30
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד עבור הפקדה בסכום העולה על 10,000 ש"ח
  • פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד, כולל פטור מעמלת הפקדת שיק או מזומן ומשיכת מזומן.
  • הלוואה למימון החתונה: עד 70,000 ש"ח ועד 72 החזרים. יש להציג מסמך המאשר את האירוע.
  • לקוחות המשתייכים למועדון "סטודנט" או "חייל" יכולים להמשיך לקבל את הטבות המועדון במקביל להטבות "מתחתנים".
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.