חשבון בנק עובר ושב של בנק הפועלים - חשבון פועלים YOUNG

חשבון בנק של בנק הפועלים - חשבון פועלים YOUNG .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק הפועלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק הפועלים - חשבון פועלים YOUNG rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון חשבון המיועד לגילאי 14-20 עד לקבלת משכורת חייל.
במעמד פתיחת חשבון יש להצטייד בתעודת זהות. לגילאי 14-16 הורה צריך להציג תעודת זהות וספח עם פרטי הצעיר.
בני 16 ומעלה יכולים לפתוח חשבון דרך אפליקציית פועלים OPEN המיועדת לפתיחת חשבון בנק.
פתיחת חשבון לנוער עובד בגילאי 15 ומעלה אפשרית כנגד הצגת אישור מעסיק
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 22.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 12.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 0
תנאי אשראי 0.00
הטבות
  • חשבון עו"ש פטור מעמלות עובר ושב על פעולות בערוץ ישיר ופעולות פקיד ומעמלת מינימום.
  • פטור מדמי כרטיס על כרטיס מאסטרכארד דיירקט בינלאומי לרכישות בחנויות ואונליין ומשיכת מזומן. הנפקת כרטיס אפשרית מגיל 15 לנוער עובד או מגיל 16. עד גיל 18 נדרש אישור הורים.
  • משיכת מזומן ללא כרטיס. ניתן למשוך עד 400 ש"ח ליום.
  • פנקסי שיקים ללא עלות.
  • מצטרפים עד גיל 18 יצורפו אוטומטית ל"מועדון פועלים צעיר". מצטרפים מעל גיל 18 צריכים לבקש צירוף למועדון.
  • מטבע חוץ: פטור מעמלת חליפין וגם 50% הנחה בעמלת הפרשי שער במשיכת מזומן
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.