חשבון בנק עובר ושב של בנק ירושלים - עו"ש באפס, חשבון עו"ש ללא עמלות

חשבון בנק של בנק ירושלים - עו"ש באפס, חשבון עו"ש ללא עמלות .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק ירושלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק ירושלים - עו"ש באפס, חשבון עו"ש ללא עמלות rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון כל אחד יכול לפתוח חשבון עו"ש ללא עמלות בבנק ירושלים.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 0.00
עלות מסלול מורחב ₪ 0.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 1.50%
תנאי אשראי
הטבות חשבון עו"ש ללא עמלות

  • פטור מעמלות עו"ש עיקריות ועמלות נוספות
  • ללא תלות בהעברת משכורת
  • ללא הגבלת זמן
  • כרטיס אשראי של בנק ירושלים או כרטיס לחיוב מיידי
  • כרטיס למשיכת מזומן עם אפשרות למשיכת מזומן יומית מוגדלת
  • משיכת מזומן יומית מוגדלת
  • אפשרות לקבלת הלוואה לכל מטרה
  • אפשרות לביצוע הרשאות לחיוב חשבון (לדוגמה חברת חשמל, בזק, ארנונה וכו')
  • אפשרות לקבל מידע ולבצע פעולות דרך האתר
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.