חשבון בנק עובר ושב של בנק ירושלים - חשבון עו"ש

חשבון בנק של בנק ירושלים - חשבון עו"ש .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק ירושלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק ירושלים - חשבון עו"ש rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון פתיחת חשבון בנק ללא תלות בהעברת משכורת.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 6.50
עלות מסלול מורחב ₪ 6.50
עמלת הקצאת אשראי ₪ 0.00
עמלת מינימום חודשית ₪ 6.50
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות
  • פטור מעמלות עו"ש כולל עמלת מינימום, לעונים על תנאי חשבון עו"ש בזכות.
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי.
  • כרטיס אשראי של כאל או כרטיס לחיוב מיידי.
  • אפשרות למשיכת מזומן יומית מוגדלת.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.