חשבון בנק עובר ושב של בנק אגוד - חשבון עו"ש הפוך

חשבון בנק של בנק אגוד - חשבון עו"ש הפוך .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק אגוד יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק אגוד - חשבון עו"ש הפוך rightCorner rightCorner

למי מיועד החשבון
  • חשבון עו"ש לשכירים של בנק אגוד למעבירי משכורת חדשה מעל 7,000 ₪ נטו ליחיד או 9,000 ₪ נטו לזוג
  • התוכנית היא ל-3 שנים בלבד.
    החל מהשנה הרביעית החשבון יצורף לתוכנית "חשבון הפוך מתמיד".
  • ב-3 השנים הראשונות, מותנות ההטבות בביצוע של לפחות 8 פעולות בחשבון בחודש או חיוב חודשי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי של בנק אגוד, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום ההצטרפות לתכנית
עמלת ערוץ ישיר ₪ 2.90
עמלת פקיד ₪ 5.90
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 24.00
עמלת הקצאת אשראי 0
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס 3% ריבית שנתית על הפלוס
תנאי אשראי 0% ריבית על המינוס
הטבות
  • חשבון עו"ש ללא עמלות בגין פעולות ע"י פקיד (עד 10 פעולות בחודש) ופעולות בערוצים ישירים (עד 50 פעולות בחודש)
    למשך 6 שנים מיום ההצטרפות לתוכנית (מתבצע באמצעות מנגנון זיכוי)
  • 3% ריבית שנתית על הפלוס (למשך 3 שנים, עד גובה משכורת). הריבית חייבת מס כדין. ההטבה היא עבור משכורת עד סך של 30,000 ש"ח
  • 0% ריבית על המינוס. ההטבה היא עבור משכורת עד סך של 30,000 ש"ח
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.